Al 40 jaar leidinggevend in biodynamisch

 
 

 

Studenten van de Kraaybeekerhof mogen er op rekenen dat de gemaakte afspraken worden nagekomen.
Indien de lessen, bejegening of anderszins gemaakte afspraken niet worden nagekomen of op een andere manier ontevredenheid ontstaat, neemt u allereerst contact op met de studieleiding.
Mocht dit niet leiden tot een bevredigende oplossing dan is er de gelegenheid tot het indienen van een verbetervoorstel of een klacht. Dit kan door een email te sturen naar Denise Veldhuis (klik hier). Denise is bestuurslid van de stichting Kraaybeekerhof. De stichting bestuurt ook de BV waaronder de horeca valt.
 

Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld. De klager ontvangt uiterlijk binnen 4 weken bericht. Dit betreft een inhoudelijke reactie op de klacht dan wel een bericht dat nader onderzoek noodzakelijk is en de verwachte termijn van afronding.

 

De klager heeft na ontvangst van de inhoudelijke reactie de mogelijkheid om in beroep te gaan bij de externe, onafhankelijk klachten functionaris: Ron Henkes. Dit kan door Ron een mail te sturen, klik hier. Het oordeel van de onafhankelijk klachtenfunctionaris is voor de Kraaybeekerhof bindend; eventuele consequenties worden door het instituut afgehandeld.

Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 2 jaar na afhandeling bewaard.

Psst... Wil je deze pagina delen?

Op de hoogte blijven

We houden je op de hoogte van de opleidingen, activiteiten op het landgoed, openingstijden van de landgoedwinkel en het nieuwste menu van onze chefkok.