Al 40 jaar leidinggevend in biodynamisch

 
 

Definities

Academie: de academie van Stichting Kraaybeekerhof

Opleiding: looptijd van minimaal 1 schooljaar

Cursus: looptijd van aantal maanden, en maximaal 8 cursus dagen/ dagdelen

Studiedag/ workshop:  maximaal 2 dagen/ dagdelen

 

Toepassing

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opleidingen, cursussen, studiedagen en workshops die de Academie aanbiedt. Een deelnemer gaat akkoord met de voorwaarden door zich in te schrijven. De voorwaarden zijn beschikbaar via de website, of kunnen bij het Academie- secretariaat worden opgevraagd.

 

Prijzen

Prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

 

Data & deelnemeraantal

Alle genoemde lesdata zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Voor de opleidingen geldt dat de aangegeven lesdagen per jaar kunnen verschillen en dat er voor iedere opleiding, cursus, studiedag of workshop een minimum aantal deelnemers nodig is om te kunnen starten of doorgaan. Dit minimum aantal verschilt per aanbod. Bij een te laag aantal deelnemers behoudt de Academie zich het recht voor te annuleren. De beslissing hierover nemen wij uiterlijk twee weken voor aanvang van een opleiding, uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van een cursus, en uiterlijk 2 werkdagen voor aanvang van een studiedag of workshop. Deelnemers ontvangen hierover bericht.

 

Intellectueel eigendom

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de producten van de Academie berusten bij  de Academie. Niets hiervan mag zonder uitdrukkelijke toestemming van de Academie openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd.

 

Deelname en inschrijving: opleidingen en cursussen

Inschrijven gebeurt via het inschrijfformulier of via de website en geschiedt per studiejaar. Plaatsing is op volgorde van binnenkomst. Wanneer er meer inschrijvingen zijn dan plaatsen, wordt er een reservelijst bijgehouden, eveneens op volgorde van binnenkomst. Plaatsing vanaf de reservelijst wordt bepaald door de datum van binnenkomst van de inschrijving.

 

Na inschrijving is er een bedenktijd van 14 werkdagen. Bij late inschrijving (binnen 14 werkdagen voor de eerste lesdag) geldt dat de bedenktermijn stopt op de dag voor de eerste lesdag. Er gelden inschrijfkosten/ een aanbetaling, zie hiervoor de brochure bij het opleidingsaanbod van de Academie. Dit inschrijfgeld/ aanbetaling is onderdeel van de volledige cursusprijs en wordt niet teruggestort bij annulering door de deelnemer. Bij annulering door de Academie wordt het inschrijfgeld/ aanbetaling wel geretourneerd.

 

Deelname en inschrijving: studiedagen en workshops

Inschrijven gebeurt via de website. Plaatsing is op volgorde van binnenkomst. Wanneer er meer inschrijvingen zijn dan plaatsen, wordt er een reservelijst bijgehouden, eveneens op volgorde van binnenkomst. Plaatsing vanaf de reservelijst wordt bepaald door de datum van binnenkomst van de inschrijving.

Na inschrijving is er een bedenktijd van 14 werkdagen. Bij late inschrijving (binnen 14 werkdagen voor de eerste lesdag) geldt dat de bedenktermijn stopt op de dag voor de eerste lesdag. Studiedagen en workshops worden bij inschrijven afgerekend met iDEAL. Bij annulering door de Academie wordt deze betaling teruggestort binnen 10 werkdagen na annulering.

 

Annulering

Na inschrijving bevestigt de Academie deelname (of indien van toepassing: plaatsing op de reservelijst). Samen met de bevestiging wordt de factuur verzonden. Wanneer deelnemer om wat voor reden dan ook besluit toch niet deel te nemen (en de bedenktijd is verstreken), wordt tot 8 weken voor aanvang alleen het inschrijfgeld/ de aanbetaling in rekening gebracht. Bij afmelding tot 5 weken voorafgaand aan de eerste lesdag geldt een restitutie van 75%, bij afmelding tot 2 weken voorafgaand aan de eerste lesdag geldt een restitutie van 50%, en bij annulering binnen 2 weken voorafgaand aan de eerste lesdag vindt geen restitutie plaats. Ook wanneer gekozen is voor termijnbetalingen vindt geen restitutie plaats: de betaling van alle termijnen blijft verplicht.

 

Betalingscondities

Betalingscondities worden op de factuur gespecificeerd. Uitgangspunt daarbij is dat inschrijfgeld/ aanbetalingen binnen 4 weken na factuurdatum voldaan moeten zijn. Bij overige betalingen wordt rekening gehouden met de eerste lesdag: uiterlijk 1 kalendermaand voorafgaand aan de eerste lesdag dient de factuur of het eerste termijnbedrag hiervan te zijn voldaan.

 

Termijnbetaling

Voor de opleidingen en trainingen is het mogelijk om de kosten in termijnen te betalen. Er geldt dan een toeslag van 5% op de totale opleidingskosten.

De termijnen verschillen per duur van het traject dat is gekozen en de termijnen worden door de Academie vastgesteld. De totale opleidingssom zal daarbij in ieder geval twee maanden voor het eind van het traject, dan wel het cursusjaar, volledig zijn betaald.

 

Vertrouwelijkheid

Verstrekte informatie van deelnemers wordt door de Academie en iedereen die voor de Academie werk verricht vertrouwelijk behandeld. De Academie conformeert zich aan de geldende wetgeving.

 

Versie: 26-04-2017

 

Psst... Wil je deze pagina delen?

Op de hoogte blijven

We houden je op de hoogte van de opleidingen, activiteiten op het landgoed, openingstijden van de landgoedwinkel en het nieuwste menu van onze chefkok.