Privacyverklaring

In de privacyverklaring kun jij terugvinden hoe we met jouw persoonlijke gegevens omgaan. Hier staat hoe we deze gegevens verzamelen, opslaan en voor welke doelen we jouw gegevens gebruiken. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruikt kunt maken van die rechten.

Soms zal het nodig zijn om deze verklaring aan te passen of te herzien: bijvoorbeeld als gevolg van wetswijzigingen of door aanpassingen in onze dienstverlening. De laatste publicatiedatum staat onder de verklaring.